OSNOVNE INFORMACIJEPreuzmite :


Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću


Prijava rada sa sažetkom 31. maj 2021.
Dostavljanje gotovog rada 16. juli 2021.
Dostavljanje programa konferencije autorima 20. septembar 2021.
Rok za uplatu kotizacije 24. septembar 2021.
RIM 2019 29. septembar - 1. oktobar 2021.Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Kotizacija za jedan rad 120 KM
Kotizacija za studente 40 KM


Radovi se šalju isključivo na engleskom jeziku.
Izlaganje radova je moguće na engleskom ili BHS jezicima.


Zbornik sažetaka (ISSN broj: 2566-3257) svih prihvaćenih radova će biti štampan za sve učesnike Konferencije. Odabrani radovi iz sekcija: Mašinsko inženjerstvo, Dizajn i tehnologija drveta, Elektrotehnika i računarstvo i Tehnologije i konstrukcije u građevinarstvu će biti objavljeni u IOP konferencijskoj seriji Materials Science and Engineering. Ovo posebno izdanje zbornika radova će biti indeksirano u naučnim bazama: Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Scopus, EI Compendex i druge (https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X). Ostali prihvaćeni radovi će biti uvršteni u Elektronski zbornik radova (ISSN broj: 2566-3283) koji će biti dostupan na web stranici Konferencije i Fakulteta.


Pozivamo potencijalne sponzore da podrže održavanje Konferencije svojim donacijama. Zainteresirani sponzori imaju mogućnost da svoje proizvode i usluge predstave velikom broju učesnika ovog događaja.

Molimo Vas da gotove radove, napisane prema uputama za pisanje rada, pošaljete u elektronskoj formi najkasnije do 30. juna 2021. godine pomoću našeg konferencijskog sistema. Video obuku za korištenje konferencijskog sistema možete pronaći OVDJE .

Submit System