SEKCIJE KONFERENCIJE

U okviru ove sekcije, radovi se prihvataju iz sljedećih tematskih područja:
 1. Primjenjena mehanika
 2. Mašinski proizvodni inženjering: proizvodne tehnologije, automatizacija, robotika i mehatronika
 3. Materijali i termička obrada
 4. Dizajn i optimizacija mašinskih sistema
 5. Motori i motorna vozila
 6. Hidropneumatska i termoprocesna tehnika
 7. Industrijski inženjering i inženjerijski menadžment
 8. Napredni proizvodni procesi i sistemi
 9. Ostala tematska područja relevantna za ovu sekciju

U okviru ove sekcije, radovi se prihvataju iz sljedećih tematskih područja:
 1. Drvo i materijali na bazi drveta
 2. Tehnologije i tehnološki procesi
 3. Zaštita, modifikacija, lijepljenje i oblaganje drveta
 4. Metode ispitivanja i ocjenjivanja, osiguranje kvaliteta i upravljanje kvalitetom
 5. Drveni proizvodi, drvene konstrukcije, namještaj i dizajn interijera
 6. Dizajn i ergonomija
 7. Organizacija, ekonomija i menadžment u drvnoj industriji
 8. Marketing
 9. Informacijske i računarske tehnike i tehnologije u drvnoj industriji
 10. Ostala tematska područja relevantna za ovu sekciju

U okviru ove sekcije, radovi se prihvataju iz sljedećih tematskih područja:
 1. Pametni sistemi i tehnologije
 2. Informacijske i komunikacijske tehnologije
 3. Računarsko modeliranje i simulacije za inženjerske primjene
 4. Računarske nauke
 5. Elektroenergetika
 6. Automatika i robotika
 7. Elektronika
 8. Biomedicinski inženjering
 9. Multimedija
 10. Ostala tematska područja relevantna za ovu sekciju

U okviru ove sekcije, radovi se prihvataju iz sljedećih tematskih područja:
 1. Niskogradnja i građevinska geotehnika
 2. Hidrotehnika i vodnoekološko inženjerstvo
 3. Saobraćajnice
 4. Betonske konstrukcije
 5. Statika i teorija konstrukcija
 6. Građevinske konstrukcije
 7. Organizacija i tehnologija građenja
 8. Menadžment u građevinarstvu
 9. Arhitektura i urbanizam
 10. Ostala tematska područja relevantna za ovu sekciju

U okviru ove sekcije, radovi se prihvataju iz sljedećih tematskih područja:
 1. Vlakna, prozvodnja vlakna, pređe i pametni materijali
 2. Napredne tehnologije i procesi: primjena u proizvodnji tekstila, odjeće, kože i obuće
 3. Dizajn tekstila, modne i funkcionalne odjeće, obuće i modnih dodataka
 4. Tekstilna ekonomija i marketing
 5. Ekologija i održivi razvoj, problematika otpada u proizvodnji tekstila, odjeće, kože i obuće
 6. Ostala tematska područja relevantna za tekstilnu nauku i umjetnost